Zmluvy

Zmluvy na zverejnenie - 2023

Číslo: Predmet: Zmluvná strana: Cena celkom (s DPH):
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku - zastávky

Odb.: Obec Šemetkovce

Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.

69.81 €
Úrazové poistenie § 54 UoZ

Odb.: Obec Šemetkovce

Dod.: Komunálna poisťovňa,a.s.

10 €
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

Odb.: Obec Šemetkovce

Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR

3000 €
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať

Odb.: Obec Šemetkovce

Dod.: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

0 €
Zmluva o poskytnutí dotácie 842-2023

Odb.: Obec Šemetkovce

Dod.: Prešovský samosprávny kraj

800 €
Zmluva o poskytnutí fin. príspevku USVIT

Odb.: Obec Šemetkovce

Dod.: ÚSVIT – ML, n.o.

0 €
Dohoda PUPN

Odb.: Obec Šemetkovce

Dod.: UPSVaR bardejov

0 €
Zmluva úrazové poistenie

Odb.: Obec Šemetkovce

Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.

10 €