Zmluvy

Zmluvy na zverejnenie - 2023

Číslo: Predmet: Zmluvná strana: Cena celkom (s DPH):
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku - zastávky

Odb.: Obec Šemetkovce

Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.

69.81 €
Úrazové poistenie § 54 UoZ

Odb.: Obec Šemetkovce

Dod.: Komunálna poisťovňa,a.s.

10.00 €
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

Odb.: Obec Šemetkovce

Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR

3000.00 €

Zmluvy na zverejnenie - 2022

Číslo: Predmet: Zmluvná strana: Cena celkom (s DPH):
Zmluva o prevode výpočtovej techniky

Odb.: Obec Šemetkovce

Dod.: DataCentrum elektronizácie a územnej samosprávy Slovenska

100.00 €
Dohoda č.21-34-010-221 § 10

Odb.: Obec Šemetkovce

Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov

0.00 €
Dohoda č.21-34-012-189 § 12

Odb.: Obec Šemetkovce

Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov

0.00 €
Zmluva o nájme pozemkov

Odb.: Obec Šemetkovce

Dod.: GRKTC farnosť Ladomirová

1.00 €