Slovenská ikonaEnglish ikona

O obci

Šemetkovce je obec v okrese Svidník. Nad obcou je zachovalý drevený chrám  z roku 1752 zasvätený sv. Michalovi Archanjelovi, ktorý stále slúži svojmu účelu.

Šemetkovce ležia uprostred Nízkych Beskýd v hornej časti potoka Vagrinčik. Nadmorská výška v strede obce je 360 m n. m. a v chotári 300 – 650 m n. m. Mierne členitý povrch chotára tvoria flyšové vrstvy. Súvislý les je len v severnej časti.

Prvá písomná zmienka je o obci z roku 1572. V dobových dokumentoch je obec uvádzaná pod názvom Semethkocze, v roku 1618 Semetkocz, Semetkowze, 1773 Semetkocz, Semetkovecz, 1786 Sem[et]kócz, Semetkowcze, 1808 Szemetkócz, Semetkowce, Smetkowce, 1863–1902 Semetkóc, 1907–1913 Szemes, 1920 Semetkovce, a od roku 1927 Šemetkovce.

Obec historický bola súčasťou Šarišskej župy, Svidníckeho okresu. Po vzniku Československa do Prešovského okresu až do roku 1960. Po vzniku Východoslovenského kraja bola súčasťou Bardejovského okresu. Od roku 1968 patrila do novovzniknutého okresu Svidník.