Slovenská ikonaEnglish ikona

Symboly obce

Erb

V modrom štíte v zelenej pažiti stojaci čierny obrátený medveď v striebornej zbroji, prednými labami sa opierajúci o veľký zlatý snop. Do snopu je zľava zapichnutý strieborný kosák so zlatou rukoväťou. Erb bol vytvorený podľa odtlačku pečatidla obce z roku 1868. Je to jedinečne, kombinovaný symbol, ktorý v takejto podobe sa už neopakuje medzi erbami obci. Autormi erbu sú Jozef Novák a Ladislav Čisárik. Erb bol prijatý na rokovaní obecného zastupiteľstva 27. decembra 2000 a je zapísaný v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod č. S-214/2000.

Vlajka

Obecná vlajka má podobu piatich pozdĺžnych pruhov modrého, žltého, čierneho, bieleho a zeleného. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Obec založili v rokoch 1553 - 72. Patrila panstvu Makovica, v 19. storočí Szirmayovcom. Obec je doložená z roku 1572 ako Semethkocze, neskôr ako Semetkocz, Semetkowcze (1618), Šemetkovce (1927); maďarsky Semetkóc, Szemes.