Slovenská ikonaEnglish ikona

História

Obec bola založená v rokoch 1553 až 1572. V zachovanej hramote písanej po maďarský od šľachtica-protestanta Juraja Rákocziho (išpana-župana Boršodu) z 28. marca roku 1623, je správa, že tento šľachtic obnovil privilégium (zvyšok dávneho Valašského práva), aby duchovný otec Alexander, kňaz zo Šemetkoviec bol uvoľnený z akejkoľvek roboty na panskom tj. z roboty, akú museli vykonávať iní poddaní a namiesto práce mal platiť ročne daň 10 florénov. (Lit. Dejiny Gréckokatolíkov Podkarpatska (9. - 18. storočie), VladimiRus, de juxta Hornad, Košice 2004, str. 401).

Šemetkovce súčasť panstva Makovica a v 19. storočia patrili Szirmayovcov. V roku 1782 mala obec 29 domov a 228 obyvateľov, v roku 1828 bolo v obci 32 domov a 252 obyvateľov, v roku 1940 42 domov a 268 obyvateľov, ktorí sa zaoberali chovom dobytka a pracovali v lesoch.

V polovici 19 storočia tento región postihlo veľké vysťahovalectvo, ktoré neubránilo ani túto obec.

Aj na začiatku 20. storočia a vzniku prvej ČSR sa charakter zamestnania nezmenil. Pre vylepšenie finančnej situácie obyvatelia si vypomáhali sezónnymi prácami.

V rokoch 1943 až 1944 v obci a na okolí pôsobili partizánske skupiny. Počas prechodu frontu v novembri 1944 obec bola veľmi poškodená.

JRD bolo založené až v roku 1960. Značná časť obyvateľov pracovala v priemyselných závodoch vo Svidníku a v Košiciach.