Slovenská ikonaEnglish ikona

Kontakty

Toto webové sídlo www.semetkovce.sk spravuje Obec Šemetkovce je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Šemetkovce

Adresa:

Obecný úrad Šemetkovce
Šemetkovce 51 
090 03 Ladomirová

IČO: 00331066
DIČ: 2020784854

Samosprávny kraj: Prešovský
Okres: Svidník​​​​​​​
Región: Šariš
Počet obyvateľov: 86
Rozloha: 708 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1572

Všeobecné informácie: info@semetkovce.sk
Podateľňa: podatelna@semetkovce.sk
Starosta: starosta@semetkovce.sk 
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@semetkovce.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 +421 918 418 493
E-mail: sekretariat@semetkovce.sk
E-mail: semetkovce@azet.sk

Kompetencie:
Obec Šemetkovce je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).