Slovenská ikonaEnglish ikona

Pamiatky

Gréckokatolícky Chrám svätého archanjela Michala

Gréckokatolícky drevený Chrám sv. Michala Archanjela z roku 1752. Je to trojdielny chrám. Súčasťou areálu je drevená zvonica. Areál bol pôvodne obklopený drevenou ohradou zrubovej konštrukcie so šindľovou strieškou.

Ikonostas pochádza z druhej polovice 18. storočia. Ikona Vzkriesenie Lazara, sv. Michal a niektoré ďalšie sú zo 17. storočia. Ikonostas a oltár boli reštaurované v rokoch 1969-1970. Objekt obnovili v roku 2001.

Trojpriestorová zrubová cerkva východného obradu svätého Michala archanjela z roku 1752. Pri vojenských operáciách Karpatsko-duklianskej operácie, pri tankovej bitke, v údolí smrtí, v októbri a novembri 1944, cerkva bola poškodená. K jej obnove prispeli občania obce v roku 1945. Od roku 1968 je cerkov národnou kultúrnou pamiatkou.
Veža cerkvi je zakončená makovičkou s tamburom a kovaným kovovým krížom, ktorá vyrastá z konštrukcie objektu. Dvojstupňovité stanové strechy nad svätyňou a loďou sú zakončené kužeľovitými vežičkami pokrytými šindľom s kovanými krížmi. Celý zrub obdobne ako i ostatné drevené cerkvi z exteriéru je obložený vertikálne položenými doskami s lištami, ktoré boli obnovené v roku 2001. Pred portálom cerkvi je malá vstupná predsieň, ktorej taktiež strecha je pokrytá šindľom.
V interiéri cerkvi na stenách sa zachovali zvyšky nástenných malieb. Barokový štvorradový drevený ikonostas s cárskymi dverami je z 2. polovice 18. storočia. Niektoré ikony zakomponované do ikonostasu sú zo staršieho obdobia. Ikonostas a oltár boli reštaurované v rokoch 1969 - 1970. Znovu bol reštaurovaný v roku 2005. Na oltári sú tzv. miniaturne antické stĺpiky, a je tam malý bohostánok s ikonou Panny Márie.
Zvonica s tromi zvonmi z druhej polovice 20. storočia, bola postavená v 19. storočí a nachádza sa na mieste zvonice z 18 storočia.