Faktúry

Faktúry na zverejnenie - 2021

Zber použitého oleja 10/2021 - 11 2021

02.12.2021

Prenájom plošiny orez jaseňa v toku pri rodinnom dome č.7 - 11 2021

02.12.2021

Reklamné tašky Rayna Mikuláš 2021 - 11 2021

02.12.2021

Dodavka a distribucia elektriny za obd.01.09.2021-30.11.2021 - 11 2021

02.12.2021

Vývoz KUKA nádob 29.10.2021 - 11 2021

02.12.2021

Mesačný poplatok internet - 11 2021

02.12.2021

Uloženie komunálneho odpadu 10-2021 - 11 2021

02.12.2021

Mesačný poplatok mobil - 11 2021

02.12.2021

Členský príspevok na rok 2022 - 11 2021

02.12.2021

Zber použitého. oleja 09/2021 - 10 2021

04.11.2021

Vývoz KUKA nádob 24.09.2021 - 10 2021

04.11.2021

Školné členov DHZO (strojná služba, generátor) - 10 2021

04.11.2021

Uloženie komunálneho a objemného odpadu 09-2021 - 10 2021

04.11.2021

Služba pri prevádzkovaní pohrebiska 6.10.2020-5.10.2021 - 10 2021

04.11.2021

Mesačný poplatok internet - 10 2021

04.11.2021

Mesačný poplatok mobil - 10 2021

04.11.2021

Prístup k online službe evidencie odpadov na 1 rok - 10 2021

04.11.2021

Reklamné perá STYLUS - Mikuláš 2021 - 10 2021

04.11.2021

Zber použitého oleja 08/2021 - 09 2021

03.10.2021

Vývoz KUKA nádob 27.08.2021 - 09 2021

03.10.2021

Združené poistenie majetku - 09 2021

03.10.2021

Poistenie strojov a zariadení - 09 2021

03.10.2021

Uloženie komunálneho odpadu 08/2021 - 09 2021

03.10.2021

Mesačný poplatok internet - 09 2021

03.10.2021

Informačná tabuľa na maľovanú mapu, drevený obklad altánok - 09 2021

03.10.2021

Gumenné autorohože IVECO DAILY (dvojitá kabina) - 09 2021

03.10.2021

Mesačný poplatok mobil - 09 2021

03.10.2021

Vývoz objemného odpadu z kontajnera - cintorín 09.09.2021 - 09 2021

03.10.2021

Zber použitého oleja 07/2021 - 08 2021

07.09.2021

Dodávka distribúcia elektriny za 01.06.2021 - 31.08.2021 - 08 2021

07.09.2021

Uloženie komunálneho odpadu 07/2021 - 08 2021

07.09.2021

Vývoz KUKA nádob 30.07.2021 - 08 2021

07.09.2021

Mesačný poplatok internet - 08 2021

07.09.2021

Použitie hudobných diel - autorská odmena - 08 2021

07.09.2021

Fotopasca (čierna skládka) - 08 2021

07.09.2021

Mesačný poplatok mobil - 08 2021

07.09.2021

Oprava elektrocentrály - 08 2021

07.09.2021

Zber použitého. oleja 06/2021 - 07 2021

04.08.2021

Okenná sieť s lemom 3 ks – Hasičšká zbrojnica - 07 2021

04.08.2021

Vývoz KUKA nádob 30.06.2021 - 07 2021

04.08.2021

Uloženie komunálneho odpadu 06/2021 - 07 2021

04.08.2021

Výroba a montáž ochrannej plachty na obecný altánok - 07 2021

04.08.2021

Mesačný poplatok internet - 07 2021

04.08.2021

Mesačný poplatok mobil - 07 2021

04.08.2021

Zasahovy odev a obuv pre hasicov DHZO Semetkovce - 07 2021

04.08.2021

Zber použitého oleja 05/2021 - 06 2021

01.07.2021

Kancelárske potreby - scitanie obyvatelov 2021 - 06 2021

01.07.2021

Motorový drvič vetiev HECHT 6642 - 06 2021

01.07.2021

Polica do kancelárie SODB - 06 2021

01.07.2021

Vývoz KUKA nádob 28.05.2021 - 06 2021

01.07.2021

Uloženie komunálneho odpadu 05/2021 - 06 2021

01.07.2021

Mesačný poplatok internet - 06 2021

01.07.2021

Členský príspevok na rok 2021 - 06 2021

01.07.2021

Mesačný poplatok mobil - 06 2021

01.07.2021

Úprava okolia Hasičskej zbrojnice bágrom - 06 2021

01.07.2021

Regál do Hasičskej zbrojnice - 06 2021

01.07.2021

Zber použ. oleja 04/2021 - 05 2021

02.06.2021

Dodávka a distribúcia elektriny za obd.01.03.2021-31.05.2021 - 05 2021

02.06.2021

Uloženie komunálneho odpadu 04/2021 - 05 2021

02.06.2021

Spracovanie agendy na úseku starostlivosti o ŽP za rok 2021 - 05 2021

02.06.2021

Vývoz KUKA nádob 30.04.2021 - 05 2021

02.06.2021

Mesačný poplatok internet - 05 2021

02.06.2021

Mesačný poplatok mobil - 05 2021

02.06.2021

Zber použitého oleja 03/2021 - 04 2021

04.05.2021

Vývoz KUKA nádob 26.03.2021 - 04 2021

04.05.2021

PC zostava HP EliteDesk 800 G1 DM - scitanie obyvatelov 2021 - 04 2021

04.05.2021

Mesačný poplatok internet - 04 2021

04.05.2021

Uloženie komunalného odpadu – 03/2021 - 04 2021

04.05.2021

Kniha - Svidník a okolie z neba 40 ks - doplatok - 04 2021

04.05.2021

Mesačný poplatok mobil - 04 2021

04.05.2021

Členský poplatok na rok 2021 - 04 2021

04.05.2021

Zber a odvoz použ. oleja 02/2021 - 03 2021

02.04.2021

Činnosť, práca a režjné náklady SOcÚ na rok 2021 - 03 2021

02.04.2021

Respirátor JB mask 5-vrstvový FFP2 210 ks - 03 2021

02.04.2021

Uloženie odpadu - poplatok 02/2021 - 03 2021

02.04.2021

Vývoz KUKA nádob 26.02.2021 - 03 2021

02.04.2021

Mesačný poplatok – internet - 03 2021

02.04.2021

Mesačný poplatok –mobil - 03 2021

02.04.2021

Zber a odvoz použ. oleja 01/2021 - 02 2021

04.03.2021

Hasiaci prístroj - práškový 2ks Hasičská zbrojnica - 02 2021

04.03.2021

Elektrina-dodávka a distribúcia za obdobie 01.01.2021-28.02.2021 - 02 2021

04.03.2021

Vývoz KUKA nádob 29.01.2021 - 02 2021

04.03.2021

Verejný rozhlas - prevádzka - 02 2021

05.03.2021

Uloženie odpadu - poplatok 01/2021 - 02 2021

05.03.2021

Mesačný poplatok – internet - 02 2021

05.03.2021

Mesačný poplatok –mobil - 02 2021

05.03.2021

Oprava verejného osvetlenia pri RD č. 2, RD č. 30 a RD č.37 - 02 2021

05.03.2021

Geometrický plán - kolaudácia Hasičskej zbrojnice - 02 2021

15.03.2021

Vývoz TKO 29.12.2020 - 01 2021

03.02.2021

Zber a odvoz použ. oleja 12/2020 - 01 2021

03.02.2021

Mesačný poplatok – internet - 01 2021

03.02.2021

Finančné vysporiadanie za rok 2020 - 01 2021

03.02.2021

Uloženie odpadu - poplatok 12/2020 - 01 2021

03.02.2021

Režijné náklady SOcÚ – 2021 - 01 2021

03.02.2021

Členský poplatok 2021 - Obec - 01 2021

03.02.2021

Mesačný poplatok mobil - 01 2021

03.02.2021

Členský poplatok 2019,2021 - DHZO Šemetkovce - 01 2021

03.02.2021

Výpis z účtu cenných papierov VVS a.s. - 01 2021

03.02.2021

Oprava verejného osvetlenia pri RD č. 1 a RD č.19 - 01 2021

03.02.2021

Nájomné za pozemok 2021 - 01 2021

03.02.2021

Faktúry na zverejnenie - 2020

Zber a odvoz použ. oleja 11/2020 - 12 2020

02.01.2021

Vývoz TKO 24.11.2020 - 12 2020

02.01.2021

Uloženie odpadu KO - poplatok - 12 2020

02.01.2021

Mesačný poplatok – internet - 12 2020

02.01.2021

Členský poplatok - DHZO Šemetkovce - 12 2020

02.01.2021

Mesačný poplatok – telefón - 12 2020

02.01.2021

Žiadosť o dotáciu Enviromentálny fond - 12 2020

02.01.2021

Oprava krovinorezu STIHL - 11 2020

04.12.2020

Zber použitého oleja 10/2020 - 11 2020

04.12.2020

Reklamné perá - Mikuláš 2020 - 11 2020

04.12.2020

Dokončenie Hasičskej zbrojnice - 11 2020

04.12.2020

Dodávka a distribúcia elektriny 01.09.-30.11.2020 - 11 2020

04.12.2020

Uloženie zmesového komunálneho odpadu – poplatok - 11 2020

04.12.2020

Vývoz KUKA nádob 28.10.2020 - 11 2020

04.12.2020

Stavebný materiál (odvodnenie budovy Hasičskej zbrojnice) - 11 2020

04.12.2020

Mesačný poplatok - internet - 11 2020

04.12.2020

Kompostér 1120 l - 33 ks - 11 2020

04.12.2020

Mesačný poplatok – mobil - 11 2020

04.12.2020

Členský poplatok na rok 2021 - 11 2020

04.12.2020

Modernizácia oplotenia - obecný cintorín - 11 2020

04.12.2020

Zber použitého. oleja 09/2020 - 10 2020

01.11.2020

Výstavba Hasičskej zbrojnice - Stavebné práce - 10 2020

01.11.2020

Uloženie zmesového komunálneho odpadu – poplatok - 10 2020

01.11.2020

Vývoz KUKA nádob 27.09.2020 - 10 2020

01.11.2020

Odvodnenie budovy Hasičskej zbrojnice (stavebný materiál ) - 10 2020

01.11.2020

Mesačný poplatok - internet - 10 2020

01.11.2020

Prevádzkovanie pohrebiska - 10 2020

01.11.2020

Prístup k online službe evidencie odpadov na 1 rok - 10 2020

01.11.2020

Mesačný poplatok telefón - 10 2020

01.11.2020

Výroba knihy - Svidník a okolie z neba - 10 2020

01.11.2020

Zber použitého oleja 08/2020 - 09 2020

01.10.2020

Združené poistenie majetku - 09 2020

01.10.2020

Poistenie strojov a zariadení - 09 2020

01.10.2020

Vypracovanie Spoločného PHSR - 09 2020

01.10.2020

Uloženie KO 08/2020 - 09 2020

01.10.2020

Stavebný materiál (odvodnenie budovy Hasičskej zbrojnice) - 09 2020

01.10.2020

Mesačný poplatok - internet - 09 2020

01.10.2020

Mesačný poplatok – mobil - 09 2020

01.10.2020

Zber a odvoz použitého oleja - 08 2020

01.09.2020

Vývoz KUKA nádob - 08 2020

02.09.2020

Uloženie komunálneho odpadu - 08 2020

02.09.2020

Stavebný materiál - 08 2020

02.09.2020

Spoločný obecný úrad N.Orlík - 08 2020

02.09.2020

Internet - 08 2020

02.09.2020

Elektrina - 08 2020

02.09.2020

Nábytok požiarna zbrojnica - 08 2020

02.09.2020

Telefón - 08 2020

02.09.2020

DHZ pracovné oblečenie a pomôcky - 08 2020

02.09.2020

DHZ pracovné oblečenie a pomôcky - 08 2020

02.09.2020