Slovenská ikonaEnglish ikona

Archív faktúr

Faktúry na zverejnenie - 2023

09.10.2023 09.10.2023 09.10.2023 09.10.2023 09.10.2023 09.10.2023 09.10.2023 09.10.2023 05.09.2023 05.09.2023 05.09.2023 05.09.2023 05.09.2023 05.09.2023 16.08.2023 16.08.2023 16.08.2023 16.08.2023 16.08.2023 16.08.2023 16.08.2023 16.08.2023 16.08.2023 16.08.2023 06.07.2023 06.07.2023 06.07.2023 06.07.2023 06.07.2023 06.07.2023 06.07.2023 06.07.2023 11.06.2023 11.06.2023 11.06.2023 11.06.2023 11.06.2023 11.06.2023 11.06.2023 11.06.2023 11.06.2023 11.06.2023 11.06.2023 05.05.2023 05.05.2023 05.05.2023 05.05.2023 08.05.2023 08.05.2023 08.05.2023 05.04.2023 05.04.2023 05.04.2023 05.04.2023 07.03.2023 07.03.2023 07.03.2023 07.03.2023 07.03.2023 07.03.2023 07.03.2023 07.03.2023 07.03.2023 07.03.2023 07.03.2023 07.03.2023 09.02.2023 09.02.2023 09.02.2023 09.02.2023 09.02.2023 09.02.2023 09.02.2023 09.02.2023 09.02.2023 09.02.2023 09.02.2023

Faktúry na zverejnenie - 2022

30.01.2023 30.01.2023 30.01.2023 30.01.2023 30.01.2023 30.01.2023 07.01.2022 07.01.2022 07.01.2022 07.01.2022 07.01.2022 07.01.2022 07.01.2022 05.12.2022 05.12.2022 05.12.2022 05.12.2022 05.12.2022 05.12.2022 05.12.2022 05.12.2022 05.12.2022 07.11.2022 07.11.2022 07.11.2022 07.11.2022 07.11.2022 07.11.2022 07.11.2022 07.11.2022 07.11.2022 10.10.2022 10.10.2022 10.10.2022 10.10.2022 10.10.2022 10.10.2022 10.10.2022 07.09.2022 07.09.2022 07.09.2022 07.09.2022 07.09.2022 07.09.2022 07.09.2022 07.09.2022 07.09.2022 07.09.2022 03.08.2022 03.08.2022 03.08.2022 03.08.2022 03.08.2022 03.08.2022 03.08.2022 03.08.2022 03.08.2022 03.08.2022 17.07.2022 17.07.2022 17.07.2022 17.07.2022 17.07.2022 17.07.2022 17.07.2022 17.07.2022 07.06.2022 07.06.2022 07.06.2022 07.06.2022 07.06.2022 07.06.2022 07.06.2022 20.06.2022 03.05.2022 03.05.2022 03.05.2022 03.05.2022 03.05.2022 03.05.2022 03.05.2022 03.05.2022 03.05.2022 05.04.2022 05.04.2022 05.04.2022 05.04.2022 05.04.2022 05.04.2022 05.04.2022 05.04.2022 05.04.2022 05.04.2022 09.03.2022 09.03.2022 09.03.2022 09.03.2022 09.03.2022 09.03.2022 09.03.2022 09.03.2022 09.03.2022 09.02.2022 09.02.2022 09.02.2022 09.02.2022 09.02.2022 09.02.2022 09.02.2022 09.02.2022 09.02.2022

Faktúry na zverejnenie - 2021

02.12.2021 02.12.2021 02.12.2021 02.12.2021 02.12.2021 02.12.2021 02.12.2021 02.12.2021 02.12.2021 04.11.2021 04.11.2021 04.11.2021 04.11.2021 04.11.2021 04.11.2021 04.11.2021 04.11.2021 04.11.2021 03.10.2021 03.10.2021 03.10.2021 03.10.2021 03.10.2021 03.10.2021 03.10.2021 03.10.2021 03.10.2021 03.10.2021 07.09.2021 07.09.2021 07.09.2021 07.09.2021 07.09.2021 07.09.2021 07.09.2021 07.09.2021 07.09.2021 04.08.2021 04.08.2021 04.08.2021 04.08.2021 04.08.2021 04.08.2021 04.08.2021 04.08.2021 01.07.2021 01.07.2021 01.07.2021 01.07.2021 01.07.2021 01.07.2021 01.07.2021 01.07.2021 01.07.2021 01.07.2021 01.07.2021 02.06.2021 02.06.2021 02.06.2021 02.06.2021 02.06.2021 02.06.2021 02.06.2021 04.05.2021 04.05.2021 04.05.2021 04.05.2021 04.05.2021 04.05.2021 04.05.2021 04.05.2021 02.04.2021 02.04.2021 02.04.2021 02.04.2021 02.04.2021 02.04.2021 02.04.2021 04.03.2021 04.03.2021 04.03.2021 04.03.2021 05.03.2021 05.03.2021 05.03.2021 05.03.2021 05.03.2021 15.03.2021 03.02.2021 03.02.2021 03.02.2021 03.02.2021 03.02.2021 03.02.2021 03.02.2021 03.02.2021 03.02.2021 03.02.2021 03.02.2021

Faktúry na zverejnenie - 2020

Zber a odvoz použ. oleja 11/2020 - 12 2020
02.01.2021
Vývoz TKO 24.11.2020 - 12 2020
02.01.2021
Uloženie odpadu KO - poplatok - 12 2020
02.01.2021
Mesačný poplatok – internet - 12 2020
02.01.2021
Členský poplatok - DHZO Šemetkovce - 12 2020
02.01.2021
Mesačný poplatok – telefón - 12 2020
02.01.2021
Žiadosť o dotáciu Enviromentálny fond - 12 2020
02.01.2021
Oprava krovinorezu STIHL - 11 2020
04.12.2020
Zber použitého oleja 10/2020 - 11 2020
04.12.2020
Reklamné perá - Mikuláš 2020 - 11 2020
04.12.2020
Dokončenie Hasičskej zbrojnice - 11 2020
04.12.2020
Dodávka a distribúcia elektriny 01.09.-30.11.2020 - 11 2020
04.12.2020
Uloženie zmesového komunálneho odpadu – poplatok - 11 2020
04.12.2020
Vývoz KUKA nádob 28.10.2020 - 11 2020
04.12.2020
Stavebný materiál (odvodnenie budovy Hasičskej zbrojnice) - 11 2020
04.12.2020
Mesačný poplatok - internet - 11 2020
04.12.2020
Kompostér 1120 l - 33 ks - 11 2020
04.12.2020
Mesačný poplatok – mobil - 11 2020
04.12.2020
Členský poplatok na rok 2021 - 11 2020
04.12.2020
Modernizácia oplotenia - obecný cintorín - 11 2020
04.12.2020
Zber použitého. oleja 09/2020 - 10 2020
01.11.2020
Výstavba Hasičskej zbrojnice - Stavebné práce - 10 2020
01.11.2020
Uloženie zmesového komunálneho odpadu – poplatok - 10 2020
01.11.2020
Vývoz KUKA nádob 27.09.2020 - 10 2020
01.11.2020
Odvodnenie budovy Hasičskej zbrojnice (stavebný materiál ) - 10 2020
01.11.2020
Mesačný poplatok - internet - 10 2020
01.11.2020
Prevádzkovanie pohrebiska - 10 2020
01.11.2020
Prístup k online službe evidencie odpadov na 1 rok - 10 2020
01.11.2020
Mesačný poplatok telefón - 10 2020
01.11.2020
Výroba knihy - Svidník a okolie z neba - 10 2020
01.11.2020
Zber použitého oleja 08/2020 - 09 2020
01.10.2020
Združené poistenie majetku - 09 2020
01.10.2020
Poistenie strojov a zariadení - 09 2020
01.10.2020
Vypracovanie Spoločného PHSR - 09 2020
01.10.2020
Uloženie KO 08/2020 - 09 2020
01.10.2020
Stavebný materiál (odvodnenie budovy Hasičskej zbrojnice) - 09 2020
01.10.2020
Mesačný poplatok - internet - 09 2020
01.10.2020
Mesačný poplatok – mobil - 09 2020
01.10.2020
Zber a odvoz použitého oleja - 08 2020
01.09.2020
Vývoz KUKA nádob - 08 2020
02.09.2020
Uloženie komunálneho odpadu - 08 2020
02.09.2020
Stavebný materiál - 08 2020
02.09.2020
Spoločný obecný úrad N.Orlík - 08 2020
02.09.2020
Internet - 08 2020
02.09.2020
Elektrina - 08 2020
02.09.2020
Nábytok požiarna zbrojnica - 08 2020
02.09.2020
Telefón - 08 2020
02.09.2020
DHZ pracovné oblečenie a pomôcky - 08 2020
02.09.2020
DHZ pracovné oblečenie a pomôcky - 08 2020
02.09.2020