Slovenská ikonaEnglish ikona

ODVOZ ODPADU

 • Komunál
  24. JÚL 2024
  Streda
 • Papier
  31. JÚL 2024
  Streda
 • Plasty
  07. AUG 2024
  Streda
 • Sklo
  28. AUG 2024
  Streda
ŠEMETKOVCE Počasie

ÚRADNÁ TABUĽA

Názov
Popis
Dátum
Prílohy -
Generované portálom Uradne.sk

OBEC ŠEMETKOVCE

Šemetkovce je obec v okrese Svidník. Nad obcou je zachovalý drevený chrám  z roku 1752 zasvätený sv. Michalovi Archanjelovi, ktorý stále slúži svojmu účelu. Šemetkovce ležia uprostred Nízkych Beskýd v hornej časti potoka Vagrinčik. Nadmorská výška v strede obce je 360 m n. m. a v chotári 300 – 650 m n. m. Mierne členitý povrch chotára tvoria flyšové vrstvy. Súvislý les je len v severnej časti.